یه جونش رفت

تیر ۱۳۹۲

چند روايت از هم‌نشينی با کنسول‌های بازی

دنیا رنگ دیگری گرفته بود؛ ساعت شروع برنامه‌ی بازی، دست خودمان بود. می‌شد آدم‌های توی تلویزیون را عقب و جلو برد، می‌شد باخت، می‌شد برد، می‌شد زندگی‌ها را با یک دکمه متوقف کرد و رفت دست‌شویی. دیگر تلویزیون فرمانروای دنیای ما نبود، ما فرمانروای تلویزیون بودیم.