شب چله و چهلمین شماره‌ی پیاپی ماه‌نامه‌ی داستان همشهری. این هم‌زمانی را به فال نیک می‌گیریم. پس از جداشدن خانم مرشدزاده از مجله، شاید این تقارن نیکو همان اتفاقی باشد که همه‌ی ما را به ادامه‌ی راه دل‌گرم می‌کند.

طرح: روح‌اله گیتی‌نژاد

در‌ حال شغل عوض‌کردن نبود، داشت هویتش را عوض می‌کرد. از زندگی‌کردن برای ادبیات دست کشیده بود و در مقابل، ادبیات هم دیگر زندگی‌اش را تامین نمی‌کرد.