۱۸۸۹‌ـ‌ ۱۹۳۶، ژاپن. نویسنده. داستان‌های او غالبا در ژانر جنایی، معمایی و علمی‌تخیلی است. مجموعه‌داستان‌های «Love After Death» و «Hell in Bottles» از آثار ترجمه‌‌شده‌ی او به انگلیسی است.

تیر۱۳۹۷

در آن‌سوی دیوار نازک، در اتاق مجاور، یک منِ دیگر خوابیده است. سرش را به طرف سرم گذاشته و مثل تصویر من در آیینه پاهایش را به طرف دیگر دراز کرده و به خواب عمیقی فرورفته‌ است. منِ آن‌سوی دیوار هم خسته است. آن‌قدر خوابش می‌آید که نای فکر کردن ندارد.