۱۹۷۵، ترکیه. نویسنده، طنزپرداز و مدرس ادبیات. او رئیس اتحادیه مجلات ترکیه است و در تاسیس بسیاری از مجلات نقش داشته است. عمده فعالیت او در زمینه‌ی زبان‌شناسی است. از او کتاب‌های «Alışmak Ölümüne Karşı »و
«Birden Bine» منتشر شده است.