۲۰۱۵‌ـ‌۱۹۲۳، ترکیه. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی صلح ناشران و کتاب‌فروشان آلمان در سال ۱۹۹۷ و برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ ادبیات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۰۸. رمان‌های «اینجه ممد»، «آن‌سوی کوهستان» و «پرندگان نیز رفتند» و مجموعه‌داستان‌های «به من نگاه کن برادر!» و «سربازهای خدا» از آثار ترجمه‌شده‌ی او به فارسی است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

استانبول شهری است زیبا و جذاب. خاک استانبول دامنگیر است و آب‌وهوایش را نمی‌توانی رها کنی. طی سال‌ها نقاشی‌های زیادی از استانبول ترسیم كرده‌اند و عکس‌های بسیاری از هر گوشه‌اش گرفته‌اند. در موردش شعرها سروده‌اند. باید بگویم من بیشترشان را دیده و خوانده‌ام اما هیچ‌کس و هیچ‌چیز استانبول را به‌اندازه‌ی زباله‌دانی‌هایش برایم تعریف و توصیف نکرده.