۱۳۳۵، شیراز. خبرنگار و عکاس. او سابقه‌ی همکاری با روزنامه‌های «انقلاب اسلامی»، «کیهان» و نشریه‌ی «زن روز» را داشته است. از زندگی و فعالیت‌هایش در دوران جنگ چند کتاب مستند منتشر شده است. کتابی از مجموعه عکس‌های او به‌زودی منتشر می‌شود.

مهر ۱۳۹۶

هفت قاب از زنان در جنگ

خانم کاظم‌زاده بیست‌وسه‌ساله بوده که جنگ شروع می‌شود و از همان روزهای اول داوطلب می‌شود از طرف روزنامه برای گرفتن گزارش و عکاسی به جبهه‌ی غرب برود. رفتن یک زن خبرنگار و عکاس خصوصا در آن روزهای کردستان اتفاق سهل و ساده‌ای نبوده است.