۱۹۶۷، آمریکا. نویسنده. او برنده‌ی جوایز ادبی زیادی در ژانر علمی‌‌تخیلی است که از جمله‌ي آن‌ها می‌توان به سه جایزه‌ی نبولا و چهار جایزه‌ی هوگو و همچنين چهار جايزه‌ي لوکس اشاره کرد. داستان بلند «Tower of Babylon» و مجموعه‌داستان «Stories of Your Life and Others» از آثار او هستند.

آبان ۱۳۹۶

جهان چنان وسیع است که حیات هوشمند قطعا بارها پیدا شده است. جهان در ضمن چنان کهن است که حتی نوعی حیات مجهز به فناوری هم فرصت داشته که تکوین بیابد و کیهان را پر کند. با این‌همه در هیچ‌کجا جز بر کره‌ی زمین حیات وجود ندارد. انسان‌ها به این پدیده تناقض فِرمی می‌گویند.