۱۳۴۱، تبریز. نویسنده و مترجم. کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و دانش‌آموخته و مترجم زبان ترکی استانبولی. مجموعه‌داستان «رویای یک‌ساعته» ترجمه و « نکند فردا یادم برود» تالیف او است.