۱۹۷۹، آمریکا. نویسنده و مدرس دانشگاه. فارغ‌التحصیل نویسندگی خلاق. زمینه‌ی اصلی فعالیت او ناداستان است و با روزنامه‌ها و مجلات بسیاری مثل
«Flyway» و«The Florida Review» همکاری دارد.

خرداد ۱۳۹۷

قبل از این‌که برای اولین گشتِ ضمن‌ خدمتم راهی جاده شوم، مربی اتوبوس‌رانی توی کامپیوتر دفترش ویدئویی نشانم داد که آزمون هوشیاری بود. روی پرده‌ی خالی جمله‌ای ظاهر می‌شود: تیم سفیدپوش چندبار به هم پاس می‌دهند؟ بعد زیر یک پل، تیم بسکتبال که چهارتایشان سفید و چهارتایشان سیاه پوشیده‌اند، با دو تا توپ بین هم پاس‌کاری می‌کنند.