۱۹۶۵، کرواسی. نویسنده، مترجم، ویراستار. برنده‌ی جایزه‌ی نین برای اولین رمانش با عنوانIn The Hold(1994). این رمان با مضمونی ضدجنگ به بیش از بیست زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده‌ است. آرسنیژویچ رمان‌های A Good Man Is Hard to Find نوشته‌ی فلنری اُکانر و The Sheltering Sky نوشته‌ی پاول بُل را به زبان صربی ترجمه کرده است.

مرگ دامبو: يك دقيقه

تیر ۱۳۹۴

«والا به خدا، این همیشه زشت بوده»، این حرفی بود که مادرش زد، در سال‌ هزار‌و‌نهصد‌و‌هشتاد‌و‌چهار، جلوی همه‌ی فامیل و دوستانی که برای جشن تولد دوازده‌سالگی او جمع شده بودند، همان‌طور که صورت استخوانی، دماغ بیرون‌زده و چشم‌های کوچکِ گودافتاده‌ی ‌تنها پسرش را برانداز می‌کرد، شانه‌هایش را بالا انداخت و با آمیزه‌ای از عشق و نفرت گفت: «اما گوش‌هاش چه‌جوری این‌قدر بَل‌بَل شد، کسی نمی‌دونه!»