۱۹۸۴، آفریقای جنوبی. کمدین، بازیگر و مجری تلویزیون. او مجری و استندآپ کمدین برنامه‌های پرمخاطبی است. تنها اثر منتشر‌شده از او مجموعه زندگی‌نگاره‌ی B«Born a Crime: Stories from a South African Childhood»d است.

شهریور ۱۳۹۶

مادرم تنها قدرتی بود که ازش حساب می‌بردم. معتقد بود اگر بچه کتک نخورد تربیت نمی‌شود. به‌جز مادرم همه می‌گفتند: «ترور فرق می‌کنه» و از خطاهایم می‌گذشتند. با همین روش بزرگ شدم و دستم‌آمد سفیدها در سیستمی که این‌همه امتیاز به‌شان می‌دهد در چه آرامشی زندگی می‌کنند.