۱۳۶۴، اهواز. مترجم. فارغ‌التحصیل کارشناسی مترجمی زبان اسپانیایی و کارشناسی ارشد دانش‌شناسی و علم اطلاعات. مینایی سابقه‌ی همکاری با نشریات ادبی را دارد. «شعر اسپانیا: از آغاز تا امروز» نوشته‌ی اِئوخِنیو فلوریت ترجمه‌ی او است.

خرداد ۱۳۹۷

پدر امروز زود دست از کار کشید چون باید خرید می‌کرد. چه خریدی؟ جوابش توی جعبه‌ی بزرگی بود که از در پشتی به داخل خانه آمد. یعنی توی جعبه چه بود؟ کسی چه می‌داند؟ فردا تولد هشت‌سالگی پیه‌داد است. دختر خدمتکار به باغ رفت و وقتی داشت گل قشنگی برای دسته‌گل از شاخه می‌چید خاری به انگشتش فرو رفت.