اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

هنوز یک دقیقه نيست که قطار قبلی ایستگاه را ترک کرده اما ایستگاه به سرعت پر شده از آدم. این‌همه آدم ناگهان از کجا پیدایشان می‌شود؟ این‌همه آدم در این ایستگاه، در این شهر، در این کشور، در این قاره، در این دنیا. اگر همه را مثل مواد اولیه برای ساخت یک آدم بزرگ استفاده می‌کردند، اندازه‌اش چقدر می‌شد؟ جواب این سوال مثل نشان دادن مرکز زمین است. هر کس می‌تواند جایی را بگوید یا اندازه‌ای را، کی به کی است؟