۱۳۵۶، اهواز. مترجم. مجموعه‌داستان «حکایت‌های مریخ» نوشته‌ی ری بردبری با ترجمه‌ی او چاپ شده است. داستان‌هایی از نویسندگانی همچون جین وولف و لاوکرفت نیز با ترجمه‌ی او در مجلات ادبی منتشر شده‌اند.

مردي كه ري بردبري ر از ياد برد

خرداد ۱۳۹۴

چیزها را از یاد می‌برم و این می‌ترساندم. کلمات را گم می‌کنم، اگرچه مفاهیم را نه. امیدوارم مفاهیم را گم نکنم. اگر هم مفاهیم را گم می‌کنم، خودم بی‌خبرم. اگر مفاهیم را گم می‌کنم، خودم از کجا باید بدانم؟ خنده‌دار است. چون حافظه‌ام همیشه خیلی خوب بود. همه‌چیز تویش بود. بعضی وقت‌ها حافظه‌ام آن‌قدر خوب بود که حتی چیزهایی را به‌یاد می‌آوردم که هنوز ازشان خبر نداشتم.