۱۳۶۳، ساری. نویسنده. مجموعه‌داستان «توت‌فرنگی‌های اهلی» اثر او است.

تیر۱۳۹۷

یکی از مرد‌های آفتاب‌سوخته‌ی کنار ساحل پرید توی آب. به نظرم آمد عجله‌ای ندارد و آن‌قدر که لازم است تند شنا نمی‌کند. شناگر قابلی نبود. مثل کنده‌ی کهنه‌ی درختی بود که با موج جا‌به‌جا می‌شد.