۱۸۹۵ـ۱۸۵۳، کوبا. شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار. او از رهبران استقلال کوبا و نماد آزادی‌طلبی در برابر اسپانیا بود. از آثار او میتوان به رمان «Amistad funesta» و مجموعه‌اشعار «October:Versos Sencillos» اشاره کرد.

خرداد ۱۳۹۷

پدر امروز زود دست از کار کشید چون باید خرید می‌کرد. چه خریدی؟ جوابش توی جعبه‌ی بزرگی بود که از در پشتی به داخل خانه آمد. یعنی توی جعبه چه بود؟ کسی چه می‌داند؟ فردا تولد هشت‌سالگی پیه‌داد است. دختر خدمتکار به باغ رفت و وقتی داشت گل قشنگی برای دسته‌گل از شاخه می‌چید خاری به انگشتش فرو رفت.