تیر۱۳۹۷

نکته‌ی مهم دیگر تبیین ابعاد اخلاقی فوتبال برای ربات‌ها بود. یک مثال ساده: به چه قیمتی باید توپ را از بازیکن حریف گرفت؟ آیا ربات‌ها مجاز به ضربه زدن به انسان‌ها بودند؟ رد کردن توپ از بین پاهای بازیکن حریف جزئی از بازی بود یا تحقیر انسان‌ها؟

مهر ۱۳۹۶

نازی از روی کمد کوچک کنار تخت، لیوان خالی چای را بر‌می‌دارد و می‌رود کنج روبه‌رو زیر تلویزیون، دمِ روشویی. انگار توی خانه‌ی خودمان پذیرایی می‌کند. چایی می‌ریزد، شیرینی می‌گرداند و ظرف می‌شورد. وقتی ملاقاتی ندارم، روی صندلی تاشوی کنار تختم می‌نشیند و می‌رود توی فکر و یکهو می‌گوید: «درد نداری؟»