۱۳۴۱، بوشهر. فیلمنامه‌نویس و کارگردان. برنده‌ی چند دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم‌کوتاه تهران. فیلم‌های کوتاه «بومرنگ»، «مرد آبی» و فیلمنامه‌های «باور»، «اتوبوس» و «تلخ وشیرین» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

وسط دریای ظلمانی سوسوی چراغ‌های بندر پیدا بود. سکوت بود و جز صدای دلنشین برخورد ریز موج به بدنه‌ی قایق حلبی هیچ صدایی نمی‌شنیدیم. اغو نگاهی به ستاره‌ها کرد. یک دست نخ ماهیگیری و دست دیگرش به سمت ستاره‌ها نشانه رفت.