۱۳۶۰، اصفهان. نویسنده و ویراستار. کارشناس ارشد پژوهش هنر. برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی کتاب و رسانه در بخش معرفی کتاب. کتاب «عشق گوش، عشق گوشوار» گردآوری و ویراستاری او از مقالات قاسم هاشمی‌نژاد و کتاب «راه ننوشته» مجموعه مصاحبه‌های او با همین نویسنده است.

آذر ۱۳۹۵

اولین بار فاوست بودم. کتاب را از کتابخانه‌ی دانشگاه سوره گرفتم. دوست برادرم آن‌جا کار می‌کرد و از برادرم خواهش کردم به دوستش بگوید که بتوانم از کتابخانه‌ی دانشگاه استفاده کنم. چند کتابخانه‌ای که عضو بودم قفسه‌ی ادبیات لاغرمردنی‌ای داشتند. آن روزها خواندن کتاب‌های داستانی کاری بیهوده تلقی می‌شد.