۱۳۶۲، سلماس. مترجم. کارشناس ارشد زبان فرانسه. دانش‌آموخته و مترجم زبان ترکی‌استانبولی. دبیر بخش فرانسه و ترکی استانبولی خبرگزاری ایکنا. او در زمینه‌ی ترجمه‌ی آثار ترکی و فرانسوی با مطبوعات همکاری کرده‌ است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

جزئیات زندگی‌ام از دستم رفتند، درست مثل کتاب‌هایی که به دریا ریخته می‌شوند و جوری در آب محو می‌شوند که گویی اصلا وجود نداشته‌اند. فقط چمدانم ماند اما برای آدمی به سن من آن‌ را هم نمی‌توانم موقع رفتن به سوی آن پایان بی‌نظیر داشته باشم. تختخوابم، لیوانم و پنجره‌ام باید امانت باشد. به این ترتیب پیوندهای مادی بین من و زندگی، بعد از من صاحبان جدید‌شان را می‌یابند.