۱۳۵۶، زنجان. شاعر و گوینده‌ی رادیو. برگزیده‌ی جایزه‌ی قیصر امین‌پور برای کتاب سال شعر جوان. رتبه‌ی اول و برگزيده‌ی سه دوره كنگره‌ی شعر و قصه‌ی جوان كشور. از مجموعه‌شعر‌های او می‌توان به «آن‌قدر پرم از تو که کم مانده ببارم»، «جهان غزلی عاشقانه است» و «ایمان بیاورید...» اشاره کرد.

شهریور ۱۳۹۶

از ثبت احوال که بیرون می‌آمدم حس بدی داشتم. از دست خودم ناراحت بودم. چند روز قسم می‌خوردم این خصلتم را اصلاح کنم. حالا باید دو ماهی منتظر شناسنامه می‌ماندم تا از زنجان صادر شود و بیاید؛ از استان محل تولدم. عین دو ماه را به قسم خوردن گذراندم تا این‌که رفتم و شناسنامه را گرفتم. یک ماه بعد از تحویل شناسنامه دوباره لازمش داشتم اما گمش کرده بودم.