۱۹۷۷، ترکیه. مترجم و مدرس دانشگاه. دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران. از ترجمه‌های آثار فارسی به ترکی از او می‌توان به «بهارستان» عبدالرحمن جامی، «رسایل» سعدی و رمان «استخوان خوک و دست‌های جذامی» اثر مصطفی مستور اشاره کرد. شفق در حال حاضر مدیر موسسه‌ی یونس‌امره مرکز فرهنگی ترکیه در ایران است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

از گردش در محله‌های قدیم تهران خیلی لذت می‌بردم. تصمیم گرفته بودم هر هفته یک منطقه‌ی تهران را کشف کنم. اول از موزه‌ها شروع کردم. اولین موزه‌ای که در ایران از آن دیدن کردم موزه‌ی آبگینه‌ی تهران بود. گاهی بدون برنامه‌ریزی قبلی راه می‌افتادم و مثلا در یک پیاده‌روی از میدان فردوسی تا میدان توپخانه، مغازه‌های عتیقه‌فروشی خیابان منوچهری را نگاه می‌کردم.