۱۳۴۱، تهران. مترجم. او چند اثر از زولفو لیوانلی و مجموعه‌شعر «ماه برای که لبخند می‌زند؟» از جواد چاپان را به فارسی ترجمه کرده است. سیفی‌اعلا گزیده‌ای از شعرهای احمد شاملو را نیز به‌ترکی‌استانبولی ترجمه کرده و در ترکیه به چاپ رسانده است. آثار برخی دیگر از شاعران و نویسندگان ایرانی با ترجمه‌ی او در مطبوعات ادبی ترکیه منتشر شده است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

روند ترجمه‌ی اثر ادبی به زبان‌ بیگانه

وقتی به آنتون چخوف پیشنهاد کرده بودند داستان‌هایش به زبان فرانسه ترجمه شود، باتعجب گفته بود: «اما داستان‌های من زندگی روسی را نقل می‌کنند. این چه ربطی می‌تواند به فرانسوی‌ها داشته باشد؟»