۱۹۵۱، کلمبیا. نویسنده، شاعر و مدرس دانشگاه. او مشاور ادبی انتشاراتی‌های مختلفی است و با روزنامه‌ها و مجلات ادبی همکاری می‌کند. مجموعه‌داستان‌ «Visitantes» و مجموعه‌شعر «Blanco sobre blanco» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

فرش طاقت آورد و ما از بالای کوه‌ها، دریاچه‌ها و شهرها رد شدیم. با این‌که جایمان تنگ و ناراحت است هیچ‌کس نمی‌خواهد پیاده شود. چند روزی است پرواز می‌کنیم.