۱۹۶۵، آمريكا. نويسنده‌، استاد دانشگاه و مدير كارگاه نويسندگي آيووا. از او تا به حال مجموعه‌داستان «Hunger» (۱۹۹۸) و دو رمان «‌Inheritance» (۲۰۰۴) و «All Is Forgotten, Nothing Is Lost» (۲۰۱۰) منتشر شده است. چانگ در سال ۲۰۰۵ براي رمان «Inheritance» برنده‌ي جايزه‌ي «PEN/Open Book » شد.

خرداد  ۱۳۹۵

پيش او راحت‌تر بودم تا پيش بقيه‌ي ساكنان چون اتاقش هيچ‌وقت بو نمي‌داد. هشتاد‌وپنج‌ساله بود و چهل‌و‌پنج كيلو وزن داشت ولي مثل يك جوان سرپا بود. بوي آدمي را نمي‌داد كه از درون پوسيده باشد. هواي اطراف تختخواب و صندلي‌اش تميز و سالم بود.