۱۹۶۹، عراق. نویسنده، توانمندساز اجتماعی، فعال حقوق زنان و بنیان‌گذار و مدیر سابق موسسه‌ی بین‌المللی «زنان برای زنان». برنده‌ی جایزه‌ی بشردوستی بنیاد کُنراد. اِن هیلتون (۲۰۰۵) و جایزه‌ی رهبری بنیاد دیوید راکفلر (۲۰۱۰). سایت Arabian Business نام صلبی را در فهرست صد زن تاثیرگذار و قدرتمند عرب در سال ۲۰۱۵ آورده است. صلبی تاکنون کتاب‌های Between Two Worlds, If You Knew Me You Would Care و The Other Side of War را نوشته است.

مهر ۱۳۹۴

بعد از این‌که آخرین خائن را هم بیرون بردند، رییس‌جمهور باقی‌ماندگان را به خاطر وفاداری‌شان ستود. حاضران با چهره‌های هراسان در صندلی‌هایشان جابه‌جا شدند. بعد چندنفر چندنفر و دسته‌دسته، بلند شدند که برایش دست بزنند. چه به نشانه‌ی تایید کارش بود یا از ترس این‌که مبادا نفر بعدی باشند، مردی را ایستاده تشویق کردند که به‌زودی دوستان و همکاران‌شان را اعدام می‌کرد.