۱۳۶۴، چابکسر. مترجم و روزنامه‌نگار ورزشی. فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران. کتاب زندگی‌نگاره‌ی «فکر می‌کنم پس بازی می‌کنم» از آندره‌آ پیرلو ترجمه‌ی او است.

خرداد ۱۳۹۷

سه مربی ناكام در دو جام جهانی

گلن هادل در جام‌جهانی ۱۹۹۸و مارادونا و کاپلو در جام‌جهانی ۲۰۱۰. او تصاویری پرجزئیات از حرکت‌ها و کنش‌های آن‌ها نشان‌مان می‌دهد که فقط یک بخش برجسته‌شده از کل زندگی حرفه‌ای آن‌ها است. این‌ها مربی‌هایی‌ هستند که برای تغییرات اساسی انتخاب شده‌اند و قرار است یک تیم ملی را دوباره احیا کنند اما همه سر آخر یک وجه اشتراک دارند: ناکام‌اند.