۱۳۳۸، تهران. مترجم و پزشک. دانش‌آموخته‌ی دانشگاه ساپینزای رم. رمان‌های «سر بربادرفته‌ی داماشنو مونتیرو» و «مزرعه‌ی چکاوک‌ها» و مجموعه‌شعر «از خاک تا افلاک» از ترجمه‌های او است.

تیر۱۳۹۷

منم. امروز ششم آوریل هزار و نهصد و پنجاه‌و‌پنجه. روی یه نیمکت نشسته‌یم و فکر می‌کنیم دنیا خیلی کوچیکه و خیلی بزرگ و همین‌قدر زور ما برای غلبه بهش کافیه. اشعه‌ی آفتاب می‌خوره به یه ویترین و نقش و رنگ‌های غیر واقعی درست می‌کنه اما ما ویترین رو می‌بینیم.