۱۳۵۲، شیراز. نویسنده. از او تاکنون دو مجموعه‌‌‌داستان‌ «عکس سلفی با مرده» و «تا دوشنبه دیگر» منتشر شده ‌است.

شهریور ۱۳۹۶

یک روز تصمیم عجیبی گرفت. می‌خواست برود توی زیرزمین و اراده‌اش را امتحان کند. می‌‌خواست ببیند چقدر می‌تواند بدون آب و غذا دوام بیاورد. جا خوردیم. پیرمرد کم کارهای عجیب‌وغریب توی زندگی‌اش نکرده بود. فردای آن شب یک باکس سیگار برداشت و رفت توی زیرزمین.