۱۹۷۶، ترکیه. نویسنده و روزنامه‌نگار. او در آمریکا بزرگ شده و به‌انگلیسی می‌نویسد. دلین سابقه‌ی همکاری با مجلاتی مثل «نیویورکر» و «گرنتا» را دارد. کتاب «Time for Food: New York» اثر چاپ‌شده‌ی او است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

آپارتمان یک‌خوابه‌ی مادربزرگم معبد بیوِگی بود. روی زنگ در خانه هنوز اسم پدربزرگم بود و تقویم رنگ‌ورورفته‌ی دستی روی پنج مه ۱۹۵۷ ـ روز مرگ پدربزرگ ـ متوقف مانده بود. پیش از آن، تاریخ را روی ده نوامبر گذاشته بودند: روز مرگ آتاتورک. پرده‌ها را انداخته بودند تا اشعه‌ی تند آفتاب رنگ فرش‌های نخ‌نما را نبرد و سد راه همسایه‌های فضول باشد.