۱۳۱۶، رشت. نویسنده. اولین مجموعه‌داستان او با عنوان «استخوان‌های تهی» سال ۱۳۴۲ منتشر شد. از آثار دیگر او می‌توان به رمان‌های «نسیمی در کویر» و «آواز درخت گز» و مجموعه‌داستان‌های «خاکسترنشین راه طلوع»، «گنجشک‌ها در بالکن» و « خط خوش شهر» اشاره کرد.

شهریور ۱۳۹۷

در این قهوه‌خانه سه تیره آدم رفت‌و‌آمد می‌کنند. این‌جا شهرکی در دل شهر است و چیزی از آن کم ندارد. برای همین من آن را بلوک‌بندی کرده‌ام. در بلوک یک دکاندارها، برنج‌فروش‌ها و دلال‌ها ساکن‌اند. بلوک دو مکان معتادها و «توتو»‌بازهاست.