۱۳۳۹، کرج. نویسنده، شاعر و مدرس داستان‌نویسی. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی مهرگان ادب برای رمان «نیمه غایب» (۱۳۷۸) و برنده‌ی جایزه‌ی ادبی یلدا برای رمان «ویران می‌آیی» (۱۳۸۱). مجموعه داستان‌های «با گارد باز» و «سمت تاریک کلمات» و رمان‌های «نیمه‌ی غایب»، «شمایل تاریک کاخ‌ها» و «دود» از جمله آثار او هستند.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.