۱۳۵۸، مشهد. نویسنده و روزنامه‌نگار. او سابقه‌ی همکاری با نشریات ادبی متعددی را دارد. مجموعه‌داستان‌ «آناناس» اثر او است.

تیر۱۳۹۷

معلم عصبانی برگشت طرفش که یقه‌ی مرا گرفته بود، از هم جدایمان کرد و بعد سوال کلیشه‌ای همه‌ی معلم‌ها را ازش پرسید: «تو بابات چی‌کاره‌ست بچه؟» حالا پدرش دکتر یا حمال فرقی در شوخی خرکی من نمی‌کرد؟ خشمش بغض شد و زد زیر گریه؛ پدرش مرده بود.