۱۹۴۰، آمریکا. نویسنده و مترجم. او به‌خاطر ترجمه‌ي آثار نويسندگان آلماني‌اي چون فردريش دورنمات و هانريش فن كلايست به انگليسي جوايز متعددي دريافت كرده ‌است. زندگی‌نگاره‌ی
«In the House of My Fear» از او است.

بهمن ۱۳۹۵

زندگی‌نگاره‌ها تا چه حد بر واقعيت منطبق‌اند؟

جوئل اگی، نویسنده‌ی آمریکایی، در این جستار از تجربه‌ی نوشتن زندگی‌نگاره می‌گوید و با به چالش کشیدن باورها‌ي مرسوم سعی می‌کند نشان دهد چگونه واقعیت و حقیقت دو موضوع متفاوت هستند و زندگی‌نگاره می‌تواند با فاصله گرفتن از اولی هرچه بیشتر به دومی نزدیک شود.