۱۳۵۳، شیراز. نویسنده. رمان‌های «سوار بر اسب مرده»، «پیاده‌روی در ته دنیا» و «هزار‌توي تاريكي» و مجموعه داستان «تيره‌تر از رنگ شفاف مارمولك‌ها» از آثار او هستند.

شهریور ۱۳۹۶

پیچیدم توی جاده. دو طرف خیابان خانه‌ها بودند و گاهی هم آپارتمانی تک یا مغازه‌ای. توی نقشه‌ای که دستم بود این قسمت‌ها نیامده بود. نقشه از چهارراه شروع می‌شد. این هم باید درست می‌شد. بعدتر توی اداره خواستم که نقشه‌‌های کامل‌تری بدهند یا نقشه‌ی جداگانه از شهر بلکه آدم این‌طور گیج و گم نشود اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟