۲۰۱۷ـ۱۹۴۹، آمریكا. ‌نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس. برنده‌ی جایزه‌ی کتاب ملی آمریکا برای مجموعه‌شعر «The Incognito Lounge» و رمان «Three of Smoke». از دیگر آثار او می‌توان به رمان‌های«Train Dreams» ، «The Stars at Noon» و نمایشنامه‌های «Shoppers» و «Hellhound on My Trail» اشاره کرد. مجموعه‌داستان «پسر عیسی» از او به فارسی ترجمه شده است.

آبان ۱۳۹۶

پرستار پرسید: «با کی اومدی این‌جا؟» مرد گفت: «هیشکی. خودم پیاده اومدم. همه‌ش سه خیابون راهه.» پرستار بادقت نگاهش کرد. «بهتره بخوابونیمت رو تخت.» مرد گفت: «باشه، من همیشه آماده‌ی این کارا هستم.» پرستار باز هم بادقت به صورتش نگاه کرد. پرسید: «اون یکی چشمت شیشه‌ایه؟» مرد گفت: «مصنوعیه. پلاستیکیه، یا یه همچو چیزی.»