۱۹۷۸، کرواسی. نویسنده. نامزد جایزه‌ی جوتارنجی برای رمان Hair Everywhere (2011). وزارت فرهنگ کرواسی این رمان را یکی از بهترین کتاب‌های سال ۲۰۱۱ معرفی کرد.

مو

تیر ۱۳۹۴

روزي که مادربزرگ نمرد، مامان سردرد عجيبي داشت. چشم‌هايش به سمت چپ حرکت کردند. برادرم او را برد اورژانس. تنها برگشت. مامان يک زن قوي و مقاوم است. قبل از اين فقط دو بار به بيمارستان رفته. يک بار سنگ دفع کرده بود و بار بعد يک بچه‌ي سرکش. روزي که مادربزرگ نمرد، من رفته بودم خريد. کتاب، صابون، کرم پوست. عمر رطوبت موهايم به يک هفته رسيده بود.