۲۰۰۴‌ـ‌۱۹۳۶، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی کتاب آمریکا در سال ۱۹۹۱ برای مجموعه‌داستان «Homesick». آثار او بعد از مرگش تحسین شدند و مجموعه‌داستان
«A Manual for Cleaning Women» اثر او در فهرست پرفروش‌‌ترین‌های «نیویورک‌تایمز» قرار گرفت. مجموعه‌داستان‌«So Long» اثر دیگر او است.

خرداد ۱۳۹۷

روزهای اولی که پدرم را به خانه‌ی سالمندان بردم مدام بهم می‌گفت: «زود باش لو، منو ببر اون بالا و ولم کن.» آن زمان فقط از این چیزها صحبت می‌کرد؛ معدن‌های مختلف، کوه‌های مختلف. آیداهو، آریزونا، کلرادو، بولیوی، شیلی. ذهنش آرام‌آرام تحلیل می‌رفت. تنها آن مکان‌ها را به یاد نمی‌آورد، بلکه واقعا فکر می‌کرد که در آن زمان‌ و آن‌جا است.