۱۹۶۲، آمریکا. نویسنده ومنتقد ادبی. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پولیتزر برای رمان
«A Visit from the Goon Squad». آثارش در نشریات معتبری مثل «نیویورکر»، «هارپرز» و «پلاوشرز» منتشر شده است. رمان‌های«The keep»و«Look at Me» و مجموعه‌داستان «Emerald City» از آثار او هستند.

آبان ۱۳۹۶

بیست‌وپنج سالم بود، پاییز قبلی به امید نویسنده ‌شدن به نیویورک آمده بودم. تا وقتی كه سروكارم به کنتس افتاد، شغل‌های موقت زیادی را تجربه كرده بودم، برای همین می‌دانستم چقدر خوشبختم که شغل پاره‌وقتی پیدا کرده‌ام كه هم از گرسنگی نمی‌میرم و هم از عهده‌ی اجاره‌ی استودیویی در طبقه‌ی پنجم یک ساختمان بدون آسانسور برمی‌آیم.