۱۳۴۴، رشت. نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. از كتاب‌های او می‌توان به «راوی بهاران» و «اندوه ناتمام» اشاره كرد.

مرداد ۱۳۹۶

در میان پیشنهادهای مختلف پیشنهاد تاسیس کتابخانه‌ای توسط او یا من مطرح شد. کاری که تا آن وقت سابقه نداشت و به‌نظرمان آن‌قدر عجیب و تازه بود که از میزان موفقیتش برای بیرون آمدن از آن تنهایی مطمئن نبودیم. ایده‌ی راه‌اندازی یک کتابخانه آن‌قدر برایم جذابیت پیدا کرد که از همان بعدازظهر لحظه‌ای آسوده‌ام نگذاشت.