۱۹۶۸، آمریکا. نویسنده. آنفرت دو بار برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پوشکارت شده است. مجموعه‌داستان‌های «Minor Robberies» و «Wait Till You See Me Dance» و رمان «Vacation» از آثار او است.