۱۹۷۱، فرانسه. نویسنده. ترک‌تبار است و مولف سیزده کتاب که از میان آن‌ها، نه رمانش در چهل کشور منتشر شده‌اند. او نشان عالی فرهنگ و هنر فرانسه را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرده است.
The Forty Rules of Love: A Novel of Rumi معروف‌ترین اثر اوست.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.