۱۳۵۱، تهران. نویسنده. فارغ‌التحصیل رشته‌ی‌ کشاورزی. رمان‌های «سرزمین‌نوچ»، «بی‌نازنین»، «زندگی منفی یک» و «شورآب» از آثار او است.

تیر۱۳۹۷

منتظر بودم وقتی اسم برادرش را توی قهوه‌خانه‌ی بین‌راهی وسط گردنه‌ی حیران از آدم غریبه‌ای می‌شنود گل از گلش بشکفد اما انگار بی‌ربط‌ترین سوال را در بدترین زمان پرسیده بودم.