۱۳۵۷، کرج. روزنامه‌نگار و مترجم تركی استانبولی. کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. او سابقه‌ی همكاری با نشریات ادبی را دارد.

اردیبهشت ۱۳۹۷

استانبول زندگی من را ساخته، مرا تعریف کرده و پرورشم داده. سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که مشکلات سیاسی داشتم، پیشنهاد کار در دانشگاه کلمبیا را پذیرفتم و دوری از استانبول (چهار ماه در سال) را تجربه کردم. اتفاق خوبی بود. به موزه و بخش‌هایی از رمان از بیرون نگاه کردم. نوشتن از یک شهر، وقتی خارج از آن شهر هستی، حسی قوی و شیرین است.