۱۸۵۴-۱۹۰۵، فرانسه. نویسنده. در رشته‌های تاریخ شفاهی و جغرافیا تحصیل کرد و به نوشتن داستان‌های کوتاه طنز روی آورد. «آه ای جوانی»، «پیچ‌و‌تاب» و «اسکیتینگ» برخی از آثار اوست.

متأسفیم

نتوانستیم آن‌چه شما به‌دنبالش بودید را پیدا کنیم. شاید جستجوی دوباره یاری‌تان کند.