۱۹۴۴، ترکیه. نویسنده. دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی نقاشی از دانشگاه غازی آنکارا. برنده‌ی دو دوره جایزه‌ی یونس نادی در سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۱ و برنده‌ی جایزه‌ی ادبی اورهان کمال برای رمان «Mor» در سال ۲۰۰۲. تاکنون هشت مجموعه‌ داستان کوتاه و ده رمان از او منتشر شده است. رمان «Ölü Erkek Kuşlar» و مجموعه‌داستان «Gölgede Kırk Derece» از آثار او است.