نوبتِ من آمد

آذر ۱۳۸۹

گزیده‌ای از مقتل حسین ابن علی(ع) از کتاب ترجمه تفسیر طبری

عمر ابن سعد گفت: «شما هرگز مردی ديده‌ايد كه همه اهل بيت او پيش وی بكشته‌اند و او را چندين جراحت كردند و چندين سپاه گرد وی اندر آمدند و او از جان نااميد شده، با اين دلمردی كه اين مرد است؟»