گفت‌وگوی داستانی

دی ۱۳۹۳

گفت‌وگوی داستانی سرفصلی بود که سال گذشته در مجله‌ی داستان آغاز شد. موضوع سومین نشست داستانی، داستان «زمستان» نوشته‌ی جونو دیاز است که تا کنون، هیچ داستانی از این نویسنده‌ی دومینیکنی‌ـ‌آمریکایی به فارسی ترجمه نشده است. برای بازخوانی این داستان از مهدی ربی، نویسنده‌ی مجموعه‌داستان‌های تقدیرشده‌ی «آن گوشه‌ی دنج سمت چپ» و «برو ول‌گردی کن رفیق» دعوت کردیم تا مهمان مجله باشد.