۱۹۷۸، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی داستان‌کوتاه SimmonsShort برای مجموعه‌داستان Permanent Visitors(2006). داستانی که از او در این شماره منتشر شده، در سال ۲۰۱۰ برنده‌ی جایزه‌ی ملی مجلات آمریکا در بخش داستان کوتاه شده است.

David Hockney، از مجموعه‌ي Composite Polaroids، 2891

آبان ۱۳۹۴

صحنه‌ی نامادری هم تفسیری بود از واقعیتی که اتفاق افتاده بود. ده سالم که بود مادرم فوت کرد. من و پدرم پنج سالی تنها زندگی کردیم تا وقتی پدرم با لارا ازدواج کرد، زنی مهربان و حسابی خنده‌رو. پدرم در یکی از کنفرانس‌های رویاپردازی باهاش آشنا شده بود. در زندگی واقعی آن‌قدری که باید دوستش داشتم، اما توی داستان نه.