۱۳۵۱، شمیران. پژوهشگر، مولف، مترجم و مدرس حوزه‌ی تئاتر. دکترای پژوهش هنر و عضو هیات علمی دانشکده‌ی سینما تئاتر. تالیف و ترجمه‌ی کتاب‌های «تئاتر کراسی در عصر مشروطه» (بررسی تئاتر ایران در سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۴)، «ردپای تزلزل» (مطالعه‌ی رمان‌های تاریخی ایران)، «رمانتیسم» (توضیحی مصور از سیر رمانتیسم اثر دانکن هیث)، «مدرنیسم» (کریس رودریگرز)، «اما آیا این هنر است» (سینتیا فریلند) و «دریدا» (جف کالینز) را در کارنامه‌اش دارد.

كامران سپهران با پدر| پارك ملت| سال 1355

مرداد ۱۳۹۵

هر عضو خانواده‌ از همان اوان کودکی در مسیری می‌افتد که در برابر مهم‌ترین ارزش‌های آن خانواده یا گروه موضع‌گیری کند. هویت فرد از همين تقابل و سوگيري ساخته مي‌شود.

James Zwaldo (بخشی از اثر)

آذر ۱۳۹۴

رابطه‌ی متقابل شهر و داستان

در چشم‌اندازی گسترده، وقتی موضوع شهر در ادبیات مطرح است، ما بیشتر داستان را در نظر داریم. ولی بی‌گمان این داستان و به‌خصوص نوع رمان بوده که به شهر ادای دین کرده و کلید ادراک ما از شهر شده است. امروز اگر تصوری از لندن قرن نوزدهم داریم به واسطه‌ی رمان‌های چارلز دیکنز است، حال گیریم که از طریق اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی آن بوده باشد.‌